Edited Image 2015-4-9-19:11:22

Personvernerklæring for SkillHeart AS

1. Innledning

SkillHeart AS ønsker å behandle dine personopplysninger på en trygg og god måte. Når du tar et intervju gjennom vårt system vil vi behandle personopplysninger om deg. Denne erklæringen vil derfor forklare hvorfor vi samler data, hvordan denne brukes og hvilke rettigheter du har for ditt personvern i denne sammenheng.

2. Databehandler

Når du søker på en konkret stilling i et selskap som benytter SkillHeart til rekrutteringen er vi databehandler for dette selskapet. Det konkrete selskapet du søker hos er den behandlingsansvarlige for dine data og vi vil ha en databehandleravtale med selskapet for hvordan vi kan behandle dine data med dem. 

 

3. Hvorfor behandler vi opplysninger om deg?

Brukertilgang og support
For å kunne gi deg tilgang til løsningen og hjelpe deg dersom du trenger hjelp ved løsningen vil vi behandle data som navn og e-postadresse. Dersom du tar kontakt med SkillHeart, godtar du at vi kan behandle de personopplysninger som er nødvendig for å ta stilling til din henvendelse.


Det er frivillig for deg å gi dine personopplysninger, men det kan hende vi ikke får registrert data riktig eller ikke kan være i stand til å levere våre tjenester uten disse.

Andre opplysninger som innhentes
Opplysninger som fremgår av eventuelle videoer, søknadsbrev, CV og bilder. Vårt behandlingsgrunnlag er at behandlingen er gitt ditt samtykke. Denne kan du når som helst trekke og du kan sende en e-post til support@skilllheart.com.

Administrasjon av løsningen
Til administrasjon og for å sikre optimal drift av løsningen vil vi samle opplysninger om deg.
Her brukes blant annet informasjonskapsler (cookies). Her vil det hentes informasjon om trafikk, IP-adresse og bruksmønstre.  

4. Samtykke

Samtykke brukes som behandlingsgrunnlag for de behandlinger som er nødvendige for levere tjenesten. Når du inngår avtalen og samtykker til personvernerklæringen godtar du at SkillHeart behandler dine personopplysninger i henhold til denne.

Dersom du ønsker å trekke samtykke tilbake tar du kontakt på: support@skillheart.com

 

5. Bruk av databehandlere og utlevering av data

I noen sammenhenger bruker vi databehandlere innen drift og tekniske løsninger til å behandle personopplysninger på våre vegne. De får kun tilgang til de personopplysningene som er nødvendige for å levere denne tjenesten. Vi har egne databehandleravtaler med alle databehandlere. Dette innebærer at dine personopplysninger ikke kan brukes for andre formål enn det vi har avtalt med deg. Behandling av data foregår innen EU/EØS-området.

Vi gir ikke ut dine personopplysninger videre med mindre det finnes et lovlig grunnlag. Dersom politiet eller andre relevante myndigheter etterspør informasjon fra SkillHeart for å oppfylle krav etter norsk lov vil vi etterkomme dette.

6. Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for det formål opplysningene er samlet inn for. Dersom du trekker ditt samtykke vil vi slette opplysningene umiddelbart.
 

7. Dine rettigheter

Du har med visse forbehold, rett til å:

- Få personopplysninger om deg slettet og når som helst trekke tilbake et eventuelt samtykke til SkillHeart.

- Kreve at behandlingen begrenses eller protestere mot behandlingen.

- Få SkillHeart sin bekreftelse om personopplysninger om deg behandles og få eventuelt innsyn i disse og informasjon om behandlingen.

- Kreve eventuelle uriktige personopplysninger rettet uten ugrunnet opphold.

- Motta personopplysninger om deg selv som du har gitt til SkillHeart og å overføre disse til en annen behandlingsansvarlig.

- Klage på behandlingen til tilsynsmyndigheten (i Norge er det Datatilsynet)

Vi benytter oss ikke av automatiserte avgjørelser, herunder profilering.

For å ta i bruk dine rettigheter må du sende e-post til support@skillheart.com.
Vi vil svare så raskt som mulig og innen 30 dager.

Der vi opptrer som databehandler må du kontakt den behandlingsansvarlige virksomhet dersom du ønsker å benytte dine rettigheter.

8 Sikkerhet

Det er trygt å bruke tjenesten. Vi behandler opplysninger på en kryptert og sikker måte, blant annet ved bruk av HTTPS-kommunikasjon for sikker overføring av data.

9. Endringer

Dersom det skulle oppstå endringer av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandlingen av personopplysninger vil vi varsle deg på e-post slik at du får mulighet til å se gjennom endringene før de trer i kraft. Hvis du fortsetter å bruke vår løsning etter at vi har publisert endringene betyr dette at du aksepterer de endringer som er gjort.

..

SkillHeart AS 2021

C