top of page

Skillhearts personvernerklæring 

1. Innledning

SkillHeart AS behandler dine personopplysninger på en trygg og god måte. Når du tar et intervju gjennom vårt system behandler vi personopplysninger om deg slik som ditt navn og din e-postadresse. Denne erklæringen beskriver hvorfor vi samler data, hvordan denne brukes og hvilke rettigheter du har for ditt personvern i denne sammenheng.

2. Databehandler

Når du søker på en stilling der SkillHeart benyttes i rekrutteringsprosessen, er det konkrete selskapet du søker hos den behandlingsansvarlige for dine data. Vi vil ha en databehandleravtale med selskapet for hvordan vi kan behandle dine data. 

3. Hvorfor behandler vi opplysninger om deg?

Brukertilgang og support

For å kunne gi deg tilgang til Skillheart og hjelpe deg dersom du trenger hjelp ved bruk av løsningen, vil vi behandle data som ditt navn og din e-postadresse. Dersom du tar kontakt med SkillHeart, godtar du at vi kan behandle de personopplysninger som er nødvendig for å ta stilling til din henvendelse.

 

Det er frivillig å registrere dine personopplysninger. I enkelte tilfeller kan være nødvendig med korrekt personopplysning for å få fullt utbytte av våre tjenester.


Andre opplysninger som innhentes

Opplysninger som fremgår av eventuelle videoer, søknadsbrev, CV og bilder innhentes. Vårt behandlingsgrunnlag er at behandlingen er gitt ditt samtykke. Denne kan du når som helst trekke og du kan sende en e-post til support@skilllheart.com.

 

Administrasjon av løsningen

For å sikre optimal drift av løsningen vil vi samle opplysninger om deg som IP-adresse, trafikk og bruksmønstre på våre nettsider, ved bruk av blant annet informasjonskapsler (cookies).

4. Samtykke

Samtykke brukes som behandlingsgrunnlag for de behandlinger som er nødvendige for levere tjenesten. Når du inngår avtalen og samtykker til personvernerklæringen godtar du at SkillHeart behandler dine personopplysninger i henhold til denne.

 

Dersom du ønsker å trekke samtykke tilbake tar du kontakt på: support@skillheart.com

5. Bruk av databehandlere og utlevering av data

I noen sammenhenger bruker vi databehandlere innen drift og tekniske løsninger til å behandle personopplysninger på våre vegne. De får kun tilgang til de personopplysningene som er nødvendige for å levere denne tjenesten. Vi har egne databehandleravtaler med alle databehandlere. Dette innebærer at dine personopplysninger ikke kan brukes for andre formål enn det vi har avtalt med deg. Behandling av data foregår innen EU/EØS-området.

 

Vi gir ikke ut dine personopplysninger videre med mindre det finnes et lovlig grunnlag. Dersom politiet eller andre relevante myndigheter etterspør informasjon fra SkillHeart for å oppfylle krav etter norsk lov vil vi etterkomme dette.

6. Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for det formål opplysningene er samlet inn for. Dersom du trekker ditt samtykke vil vi slette opplysningene umiddelbart.

7. Dine rettigheter

Du har med visse forbehold, rett til å:

 

- Få personopplysninger om deg slettet.

 

- Når som helst trekke tilbake et eventuelt samtykke til SkillHeart.

 

- Kreve at behandlingen begrenses eller protestere mot behandlingen.

 

- Få SkillHeart sin bekreftelse om personopplysninger om deg behandlet og få innsyn og informasjon om behandlingen.

 

- Kreve eventuelle uriktige personopplysninger rettet uten ugrunnet opphold.

 

- Motta personopplysninger om deg selv som du har gitt til SkillHeart og å overføre disse til en annen behandlingsansvarlig.

 

- Klage på behandlingen til tilsynsmyndigheten (i Norge er dette Datatilsynet)

 

Vi benytter oss ikke av automatiserte avgjørelser, herunder profilering.

 

For å ta i bruk dine rettigheter må du sende e-post til support@skillheart.com.

Vi vil svare så raskt som mulig og innen 30 dager.

 

Der vi opptrer som databehandler må du kontakt den behandlingsansvarlige virksomhet dersom du ønsker å benytte dine rettigheter.

8 Sikkerhet

Vi behandler opplysninger på en kryptert og sikker måte, blant annet ved bruk av HTTPS-kommunikasjon for sikker overføring av data.

9. Endringer

Dersom det skulle oppstå endringer av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandlingen av personopplysninger, vil vi varsle deg på e-post slik at du får mulighet til å se gjennom endringene før de trer i kraft. Hvis du fortsetter å bruke vår løsning etter at vi har publisert endringene, innebærer dette at du samtykker til de endringer som er gjort.

bottom of page