top of page
Search
  • Writer's pictureAdmin

5 myter og fakta om videointervju

For mange er automatiserte videointervju noe helt nytt! Vi er ute og snakker med ulike selskaper om bruk av nettopp videointervju i rekruttering hver dag og ser at det finnes flere myter knyttet til bruk av dette. I dag skal vi se nærmere på disse mytene og hva vår erfaringer sier om disse!


1 «Videointervju er kun for unge kandidater»

Det er sant at for øyeblikket er den største aldersgruppen av videointervju kandidater mellom 18 og 24 år,men dette kan godt være et resultat av selvoppfyllende profeti. Bedrifter som skal ta i bruk automatiserte videointervju for første gang starter gjerne på stillinger der de får mange søkere og der det er vanskelig å skille kandidatene. Disse stillingene er det gjerne unge kandidater som søker på.

På denne måten får ikke eldre kandidater like mange muligheter til å ta i bruk videointervju på lik linje med yngre kandidater. Et annet viktig poeng her er at videointervjuer oftest brukes i forbindelse med stillinger som har store kandidat puljer, for eksempel sommerjobber, hvor målgruppen for kandidater stort sett sammenfaller med den ovenfor nevnte aldersgruppen.

Når det er sagt er det viktig å påpeke at vi i Skillheart har en stor og varierende kundemasse, som også inkluderer selskaper som bruker oss på stillinger som konsulenter, designere, ledere og utviklere.


2 «Dette er for nytt og fancy skremmer bort gode kandidater på viktige stillinger»


Vår data og erfaringer sier at man ikke gjør det! Noen mennesker kan mislike å gi svar på et kamera, men hvis de er motiverte jobbsøkere, vil de svare på videointervjuet.

Våre egne data støtter også opp under dette: hele 90% av dem som er invitert til et videointervju via Skillheart har svart på videointervjuet.

De resterende 10% er ikke bare de som ikke ville delta i et videointervju, men består av alle som hadde en eller annen grunn til ikke å svare – eksempelvis kan de ha takket ja til et annet jobbtilbud i mellomtiden.


I dag er det svært lett for jobbsøkere å søke mange stillinger samtidig med standardiserte CV og søknadsdokumenter. Da er det greit å vite at dem du tar med deg videre til neste runde faktisk har motivasjon og interesse nok til å delta på et videointervju.

Vil du ansette en person som ikke er motivert nok til å legge igjen noen korte svar på video?


Det er også viktig å trekke frem at automatiserte videointervju som del av rekrutteringsprosessen, som alle andre metoder, kan brukes feil, noe som da vil gi misvisende resultater. For å sikre suksess, hvor vi unngår å skremme bort gode kandidater er det veldig viktig at invitasjonen til deltagelse av videointervju legges opp på riktig sted og til riktig tid. På denne måten inspirerer vi til deltagelse og gir jobbsøker en opplevelse av å kunne komme et skritt videre etter innsending av CV og søknadsdokumenter. Her har vi god erfaring med hva som fungerer godt.


3 «Å gå over til et nytt system betyr mer arbeid og er mer tidkrevende for oss»


En av hovedgrunnene til å bruke automatiserte videointervjuer er å redusere arbeidsbelastningen i rekrutteringsprosessen. Våre kunder har anslått at videointervju sparer omtrent 50% av den totale tiden som brukes på rekrutteringsprosessen. Det er mye tid.


Det er også mange som er redd for å forplikte seg til nye systemer med alt merarbeidet som følger med i en overgangsfase.

Skillheart fungerer som et supplement til dagens løsning, slik at du fortsatt bruker ditt gamle system akkurat som før bare at man legger til videointervju på de stillingene du ønsker.Det er ikke til å komme bort fra at det er tidsbesparende å fjerne gjennomgangen av skriftlige søknader og CV fra rekrutteringsprosessen. Tiden tidligere brukt på telefonintervju kan også kuttes. Du har bedre muligheter for å invitere de riktige personene til det personlige intervjuet, og du vil dermed ha behov for å invitere færre folk til det personlige intervjuet enn før.


4 «Videointervju er en overfladisk metode – alt som skinner er ikke gull»Automatiserte videointervju er en supert strukturert metode som gir en mer rettferdig og objektiv behandling av kandidatene. Den innsamlede dataen gir et bedre sammenligningsgrunnlag, og med muligheten til å dele resultatene fra videointervjuene med andre i bedriften som nå kan bidra med sine tilbakemeldinger i rekrutteringsprosessen, øker objektiviteten og sannsynligheten for at de utvalgte kandidatene innfrir kravene til den aktuelle stillingen og passer inn i arbeidsmiljøet.

Dette er også viktig da arbeidsmiljø og trivsel blant de ansatte viser seg å gi bedre resultater og økte inntekter.Dagens arbeidsliv krever at folk tilpasser seg nye konsepter og teknologier, og automatiserte videointervju ser ut til å være en av disse. Strukturerte intervju og arbeids tester anses i dag som både den mest populære og mest effektive metoden (Schmidt & Hunter, 1998). Det er viktig å huske at alle har sine egne fordommer mot og overbevisninger om nye metoder, men i det store og det hele forteller dataene og erfaringene den virkelige historien.

Andre positive sider for ved bruk av automatiserte videointervju:

  1. Basert på tilbakemeldinger fra våre fokusgrupper og gjennomførte stikkprøver opplever kandidater som blir innkalt til intervju etter gjennomført videointervju at de allerede har kommet et skritt videre i prosessen. De opplever at de kjenner bedriften, og de vet at bedriften allerede kjenner dem. Dette viser seg å bidra til økt motivasjon og lavere skuldre for kandidaten, og gir generelt en bedre dynamikk mellom kandidat og rekrutteringsansvarlig.

  2. Takket være videointervjuer har du nå mye data om hver kandidat og rekrutteringsansvarlig kan gå inn i de personlige intervjuene bedre forberedt, og på den måten øke kvaliteten på intervjuet flere nivå.

5 «Med videointervju øker muligheten for tekniske utfordringer»


I motsetning til Skype der både kandidat og rekrutterer er på nett samtidig og der en av partenes dårlige internett kan skape store problemer, fungerer automatiserte videointervju slik at kandidatene tar intervjuet når det passer for dem.

Det betyr at de vil ha mulighet til å ta intervjuet der de har best internett og det gjør at det ved denne type løsning blir langt færre problemer for begge parter. SkillHeart fungerer på mobil, pad og PC/Mac slik at alle skal ha mulighet til å gjennomføre.


Skillhearts automatiserte videointervju er svært brukervennlig, med en enkel knapp som veileder deg gjennom videointervjuet. Dette er også en fin måte å teste kandidatenes snarrådighet og evne til å forstå og bruke moderne teknologi.


Få en demo av SkillHearts løsninger her!0 comments
bottom of page