top of page
Search
  • Writer's pictureAdmin

7 måter enveis videointervjuer skaper konkurransefortrinn

Det er viktig å ansette de riktige personene for at din virksomhet skal kunne vokse, men dette er vanskelig. Du konkurrerer hele tiden med andre bedrifter om de beste hodene. Er din prosess tidkrevende, gir kandidater dårlig inntrykk, eller er deres vurdering preget av

magefølelse og synsing? Da er det stor sjanse for at andre bedrifter vinner de beste talentene.


Ny teknologi er nå med på å endre effektiviteten i bedrifters rekruttering, og noen ledende

bedrifter ansetter nå langt fortere og bedre enn konkurrentene. Enveis videointervjuer lar

bedrifter intervjue kandidater tidlig over kamera uten å selv måtte være tilstede. Bedriften

skriver eller filmer inn ferdige spørsmål for kandidaten å svare på. Kandidaten kan svare på spørsmålene hvor som helst, når som helst, ved hjelp av datamaskin eller mobiltelefon. Hver kandidat får de nøyaktig samme spørsmålene, og den samme tiden til å forberede seg og svare.


Hvilke konkurransefortrinn ser bedriftene som benytter seg av denne teknologien?


1 Bli kjent med søkeren tidlig

Å bli kjent med personen bak søknaden er uhyre viktig for å vite om de passer inn i din

bedrift og er den personen dere leter etter. Men det er vanskelig å si noe om personligheten til en søker kun basert på CV og søknad. Derfor er enveis videointervju så genialt – du får bli kjent med søkeren fra første stund, uten å faktisk måtte bruke mye dyrebar tid. Noe som bringer oss videre til neste punkt:


2 Utnytt tiden og øk produktiviteten

Grunnen til at enveis videointervju er så effektivt, er fordi søkeren kan gjennomføre

intervjuet mens du gjør noe helt annet. Det er opp til deg når du ønsker å se intervjuet, det ligger klart og venter på deg. Du kan med andre ord bruke tiden din der den trengs. Når du ser igjennom intervjuene kan du fort og enkelt luke ut uaktuelle kandidater, og bruke mer tid på de som er interessante.


2 Styrk din employer branding

Det er viktig å sette fokus på employer branding, slik at din bedrift fremstår som et attraktivt arbeidssted og får vist frem hvordan arbeidsmiljøet er. Dette kan du gjøre ved å skape en personlig kontakt tidlig. Spill inn videoer hvor du personlig ønsker velkommen eller forteller om prosessen videre. Dette er en mulighet til å gi søkeren et godt inntrykk av

arbeidsplassen. Ved å bruke enveis videointervju viser du også at din bedrift er frempå og

følger teknologien, noe som er viktig for å få inn de virkelig gode søkerne.

4 Tiltrekk passive søkere

Mange dyktige personer er allerede i arbeid eller er opptatt. Allikevel kan de tenke seg en ny jobb, selv om de ikke søker aktivt. Disse kaller vi for passive søkere. Ofte kræsjer intervjuer med den eksisterende jobben, noe som gjør at de ofte ikke søker eller har tid til å fysisk møte opp for et intervju. Ved å tilby enveis videointervju kan du tiltrekke deg disse søkerne, fordi de kan gjennomføre intervjuet uten at det påvirker arbeidsdagen. At bedriften benytter seg av nye løsninger kan også virke veldig attraktivt for personer med driv og lyst til å utrette noe.


5 Nå ut til fler

Det er ikke alltid talentet man er ute etter finnes i ditt lokalområde. Kanskje ikke i samme by eller landsdel heller. Muligens ikke engang i samme land. Ved at intervjuet kan gjøres når som helst, hvor som helst, er sjansen større for at utenbys talent vil søke på jobben.


6 Spar penger

Intervjuer tar mye tid. Tid er penger. Med andre ord koster det mye å holde intervjuer på

den tradisjonelle måten, spesielt dersom du skal intervjue mange kandidater. Med en enveis intervju-løsning får du intervjuet mange flere, og det er tidsbesparende for begge parter. Ikke minst koster det mindre enn å bruke utallige timer i et møterom med mange forskjellige kandidater. Både du og søker sparer på reisekostnader. Du får flere gode intervjuer, men bruker mindre penger. Det er vel gjerne det man kaller en vinn-vinn situasjon!


7 Mindre magefølelse, bedre avgjørelser

Forskning viser at ustrukturerte intervjuer har så lav prediksjon som 7%. De to beste

metodene er en arbeidstest og strukturerte intervjuer. Med enveis videointervju kan du

gjøre begge delene, automatisk. Bare sjekk de ferdige intervjuene når du har tid.

Strukturerte intervjuer egner seg veldig godt som metode fordi alle kandidatene blir målt på like spørsmål og kriterier. Det gjør det langt lettere for dere å vurdere på en objektiv måte, med mindre magefølelse. Med alle svarene spilt inn, kan du også ta deg tiden til å få

tilbakemeldinger og innspill fra andre i bedriften, noe som også gjør ansettelsesprosessen

mer robust.


0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page